Veranderingen Flexwet 2020

Verandering arbeidsrecht voor werknemers en werkgevers in 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de wet omtrent het arbeidsrecht veranderen. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt voor meer balans tussen vast en flexwerk. De werknemers worden door middel van deze wet beter beschermd en de werkgevers worden gestimuleerd om werknemers in vaste dienst te nemen. De WAB zorgt voor verschillende veranderingen omtrent de ketenregeling, het ontslagrecht, payroll, WW-premies, transitievergoeding en oproepdiensten.

De verandering omtrent de ketenregeling omvat de verlenging van de proefperiode van 2 naar 3 jaar. De werkgever mag de tijdelijk werker gedurende 3 jaar driemaal een tijdelijk contract aanbieden. Na het verlopen van de tijdelijke contracten is de werkgever verplicht een vast contract aan te bieden aan de werknemer.

Voor de werknemer wordt de transitievergoeding aangepast. Vanaf de start van het contract krijgt de werknemer bij ontslag een transitievergoeding ongeacht of het de proefperiode is of dat de werknemer in vaste dienst is. Bij langere contracten valt de transitievergoeding lager uit, dit om de werkgevers te stimuleren langlopende contracten met zijn/haar werknemers af te spreken.

Voor zowel de werknemer als de werkgever zijn er veranderingen die belangrijk zijn om te weten.

Weet u al wat voor veranderingen de WAB voor u brengt? Kom in het nieuwe jaar niet voor een verrassing te staan.

Meer informatie over de WAB vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk