Service Monteur

Voor onze klant in Goes zijn wij op zoek naar een Service Monteur. Het betreft een vaste full-time baan!  

Omschrijving van de werkzaamheden:

Na transport van de funderingsmachines worden de machines door functiehouder ter plaatste afgesteld en in bedrijf gesteld. Aan de machinisten wordt instructie gegeven over de werking en toepassing van de funderingsmachines. Periodiek worden de funderingsmachines onderhouden en worden storingen aan de machines verholpen en de oorzaak weggenomen

Voorbereiding:

 • Controleert op locatie de onderdelen en staat ervan na transport;
 • Beoordeelt de installatieplaats, het machine handboek, het logboek, de technische tekeningen;
 • Herstelt eventuele schade en onvolkomenheden;
 • Zorgt dat de benodigde hulpstukken en (hulp)gereedschappen voor handen zijn.

In bedrijf stellen:

 • Installeert de te onderscheiden delen aan de funderingsmachine;
 • Stelt de stroomvoorziening in werking, zet het hydraulische systeem in werking, controleert de opgewekte spanning en druk;
 • Stelt lieren, elektromotoren, mechanische delen, besturingsinstallaties in werking en test de installatie en de apparatuur op de functionaliteit;
 • Interpreteert de testgegevens en onderzoekt bij afwijking de oorzaak en heft deze op;
 • Regelt de machine bij door bijstellen/herstellen van aansluitingen, spanning, druk, of andere besturingsproblemen;
 • Verzamelt de testgegevens, legt deze vast en stelt een testrapport op.

Preventief onderhoud:

 • Controleert de werking van de funderingsmachine en onderdelen er van op locatie;
 • Controleert de constructieve, mechanische, hydraulische en elektrische delen en stelt deze bij;
 • Reinigt de apparatuur, ververst olie en vetten in de diverse smeringsinstallaties, vervangt onderdelen;
 • Houdt het logboek en het onderhoudsboek van de machine bij.

Service:

 • Bespreekt de storing en machineproblemen met de klant;
 • Spoort de oorzaken op in de metaalconstructie, of in de mechanische, hydraulische, elektrische of elektronische componenten en verhelpt deze;
 • Vervangt zo nodig delen van de apparatuur of (besturings)software;
 • Stelt de machine in bedrijf en test de werking ervan uit;
 • Houdt het logboek en het onderhoudsslagboek van de machine bij en stelt een servicerapport op.

Overige werkzaamheden:

 • Registratie van gewerkte uren, materiaalverbruik, reis- en verblijfkosten en andere (financiële verantwoording);
 • Controleren, aanpassen en adviseren over periodiek onderhoud en aanpassen van het serviceboek;
 • Adviseren over (slijtage van) gebruikte materialen, onderdelen, motoren, lieren, (druk)slangen, hydraulische systemen, elektronische systemen e.d.;
 • Instrueert machinisten/machineoperators ook in Engelse of Duitse taal over het uiteennemen en opbouwen van de machinedelen, het in werkingstellen, het uittesten, het onderhoud en het juiste gebruik van de machine.

Kennis:

Is vereist van de/het:

 • Installatie, functionaliteit en werking van funderingsmachines;
 • Lezen van gecompliceerde detailtekeningen van delen van staalconstructies, mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische systemen;
 • Praktische toepassingen van werktuigbouwkundige en constructieve technieken;
 • Hydraulische, pneumatische, elektrotechnische en elektronische (besturings)systemen;
 • Passingstelsels;
 • Materiaaleigenschappen;
 • PLC-besturingen, schakelingen en beveiligingen;
 • Aard en gebruik van handgereedschappen en machines;
 • Werking en bediening van meetgereedschappen (waterpas, schuifmaat, gradenboog, rolmaat, drukmeters, spanningsmeters e.d.)
 • Sociale vaardigheden in verband met klantenbezoek en het geven van gebruiksinstructie
 • Veiligheidsvoorschriften;
 • Te gebruiken hijsmiddelen;
 • Engelse en/of Nederlandse taal.

Verantwoordelijkheid:

Is verantwoordelijk voor:

 • Testen, in bedrijfstellen, onderhoud en service aan funderingsmachines en ondersteunende apparatuur;
 • Opheffen van storingen en verhelpen van de oorzaken ervan;
 • Instructie voor installatie, demontage, gebruik en onderhoud van de machines;
 • Op veilige manier werken met onderdelen, gereedschappen en machines bij de installatie van en service aan funderingsmachines;
 • In goede staat houden van de te gebruiken gereedschappen;

Wil je voor bovenstaande vacature in aanmerking komen mail dan je CV naar esther@zebra-flex.com of stuur een WhatsApp bericht naar 06-25000546!

Direct reageren op deze vacature

, tot 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx

Design & development: Nilsson