Energie uit afval wereldwijd

Fruit bestaat vaak voor veertig procent uit water. Tijdens het persen van palmolie komen daarom enorme hoeveelheden vocht vrij. Dit sap veroorzaakt methaangas, één van de ergste broeikasgassen. Plantages dumpen het vocht vaak in rivieren met verschrikkelijke gevolgen voor het milieu. Zebra bedacht een oplossing.

Fruitsap

In fruitsap zitten veel natuurlijke, organische stoffen. Als dit in het water wordt gedumpt, gaan die stoffen rotten waardoor gevaarlijk methaangas ontstaat. Zebra ontwikkelde een methode om het vocht te behandelen in een bioreactor. Het sap komt in een afgesloten tank waar we op de juiste temperatuur bacteriegroei stimuleren. Deze micro-organismen zetten het vocht om in biogas. Van dat gas produceren we vervolgens energie. De bioreactor zorgt voor een dubbele winst: we zuiveren het water en produceren gas uit afval.

In de praktijk

De installaties hebben we zelf gebouwd en doorontwikkeld, we gebruiken de methode inmiddels wereldwijd. Een mooi voorbeeld daarvan is de regio Lokomasama in Sierra Leone. De palmboom groeit hier van nature. We trainen lokale boeren om hun plantage efficiënter en milieuvriendelijk te beheren. Daarnaast bouwen we twee fabrieken waar ze hun fruit kunnen brengen om te persen. De olie wordt lokaal gebruikt, en wat over is exporteren we voor hen. Van het fruitsap wat vrijkomt, produceren we met de bioreactor stroom voor de hele streek.

Design & development: Nilsson